Skip links

Skolyoz

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, spinal kolonun deformasyonu olarak tanımlanır. Skolyoz, omurganın önden veya arkadan bakıldığında eğriler geliştirdiği ilerleyici bir durumdur.

Skolyoz, çoğunlukla ergenlerde teşhis edilen omurganın yana doğru eğriliğidir. Skolyoz, serebral palsi ve kas distrofisi gibi rahatsızlıkları olan kişilerde ortaya çıkabilirken, çocukluk çağı skolyozlarının çoğunun nedeni bilinmemektedir. Skolyozun nedeni bilinmeyen ve ‘İdiopatik Skolyoz’ olarak adlandırılan tipinin görülme oranı %80’dir. Yine de genetiğin bu durumda önemli bir rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca, kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazla görülür.

Skolyoz Kötüleşir mi?

Çocuklarda Skolyoz İlerleme Riski

Çoğu skolyoz vakası hafiftir, ancak çocuklar büyüdükçe bazı eğrilikler kötüleşir. Belirli bir skolyoz vakasının ilerleme riskinin yüksek olup olmadığını belirlemek için, röntgenin doğru değerlendirmesi önemlidir. "Cobb açısı", duruş, yaş ve omurganın durumu, skolyozun zamanla kötüleşme şansının olup olmadığını belirleyecek faktörlerdir. Uygun tedavi ne kadar erken verilirse, başarılı bir sonuç alma şansı o kadar artar.

Yetişkinlerde İlerleme Riski

Yetişkinlerde yerçekimi ve omurgadaki dejeneratif değişikliklerin birleşimi skolyozun kötüleşmesine yol açabilir. Ancak bazı durumlarda skolyoz stabildir ve zamanla hiç ilerlemeyebilir. Bir yetişkinde skolyozun ilerleme riskini belirlemenin en iyi yolu, tüm omurga röntgenlerini değerlendirmektir.

Skolyoz Önlenebilir mi?

Şu anda, bir skolyozun gelişmesini önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Skolyozun kötüleşmesini önlemenin en iyi bilinen yolları erken teşhis ve hızlı tedavidir.

Skolyoz için En İyi Tedavi Nedir?

Her skolyoz vakası bireysel olarak değerlendirilip doğru tedavinin fizyoterapist tarafından doğru zamanda planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Her vaka için geçerli tek bir tedavi yöntemi yoktur. Konservatif skolyoz tedavileri, durum erken saptanıp uygun ve kanıtlanmış yöntemlerle tedavi edildiğinde en iyi sonuçları verir. Teşhis ardından uygun tedavinin en erken vakitte planlanması, ilerleyişin önlenmesi ve semptomların kontrolü için gereklidir. Dünyada kabul gören ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış skolyoz tedavi yöntemleri; Schroth, Lyon, SEAS, BSPTS, Dobomed, Side Shift, FITS olarak sayılabilir. Bunun yanında korseleme ve konservatif fizyoterapi yaklaşımları skolyoz tedavisinde kullanılabilir.

Schroth Tedavisi

Bu tedavi yöntemi, adını kurucusu Katharina Schroth'tan almıştır . Bu terapötik yaklaşım, Skolyozu tedavi etmek için kullanılan çok çeşitli prosedürlere sahiptir.

Belirli bir nefes alma biçimiyle bağlantılı olarak, güçlendirilmesi gereken üç boyutlu düzeltme pozisyonları geliştirilir. İlgili egzersizler fizyoterapist tarafından bireysel olarak uyarlanır. Skolyoz büyüme ile kötüleşebileceğinden, optimal skolyoz tedavisi genellikle uzun süreli bir tedavi olarak tasarlanır.

Hedefler, omurganın bireysel olarak optimal duruşunun yanı sıra eğriliğin daha fazla artışının ve buna bağlı ağrı, iç organların fonksiyonel sınırlamaları ve hareket kısıtlamaları gibi olumsuz sonuçların önlenmesidir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrenilen egzersizleri bağımsız ve düzenli bir şekilde yapmak ve bunları günlük yaşama entegre etmek kesinlikle gereklidir. Ancak bu şekilde terapötik başarı uzun vadede garanti edilebilir.

Uluslararası yönergelere uygun olarak, 20 ° 'ye kadar olan skolyozlar genellikle sadece fizyoterapi ile tedavi edilir. Eğrilik açısı 20 ° işaretini aşarsa, fizyoterapiye ek olarak bir korse reçete edilir. 50° ile 60°'yi geçen skolyozlarda cerrahiye karar verilmelidir.

Schroth konseptiyle tedavi edilen diğer problemler:

Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. "Kabul Et"i tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.