Skip links

Boyun Ağrısı

Fizik tedavi kronik boyun ağrısının en yaygın tedavi yöntemlerinden biridir. Boyun ağrısı için çoğu fizik tedavi programı, boynu güçlendirme, egzersiz programına başlamaya yetecek kadar ağrıyı ve/veya sertliği azaltacak tedavilerin uygulanmasını içerir. Fizik tedavide kullanılan spesifik yöntem ve egzersizlerin yanı sıra tedavi planının süresi de kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir.

Boyun Ağrısında Fizik Tedavinin Hedefleri

Boyun ağrısı için fizik tedavi genellikle aşağıdaki hedefleri içerir:

  • Ağrıyı ve sertliği azaltmak
  • Baş ve boyun hareket aralığını arttırmak
  • Boynun ve destekleyici kas yapısının dinamik güçlendirilmesi
  • Ağrının tekrarlanmasını önlemek için koruyucu önlemler almak.

Boyundaki yumuşak doku ve eklemleri ilgilendiren akut veya kronik yaralanmalarda fizik tedavi önerilmektedir.

Boyun için fizik tedavi, aşağıdaki gibi çeşitli durumlarda önerilebilir:

  • Spesifik olmayan kronik ağrı: Boyun ağrısı 6 aydan uzun sürdüğünde veya tekrarlamaya devam ettiğinde, ağrının kesin kaynağını veya mekanizmasını belirlemek zor olabilir. Teşhis olmasa bile boyun derin kaslarının gücünü artırmak, onların servikal omurgayı daha iyi desteklemelerine ve ağrıya daha dirençli olmalarına yardımcı olabilir.
  • Servikal Disk Hernisi: Bu hastalık, boyun ve boyun kuşağını etkileyen en önemli ağrı nedenlerinin başında gelir. Popülasyonda görülme insidansı göz önünde bulundurulduğunda iş gücü kaybı gibi birçok sekonder problemlere de neden olmakla beraber günlük yaşam kalitesini çok fazla etkilemektedir. Bu  tanısıyla kliniğe başvuran hastalarda akut dönemde; ağrı, ödem ve inflamatuar durumun kontrol altına alınması amacıyla, mobilizasyonu erken sağlamak, eklemlere binen aşırı yükü azaltmak, yaralanan dokuların korunmasını sağlamak ve egzersizler en temel tedavi öğeleridir
  • Ameliyat sonrası iyileşme: Boyunda yapılan bazı ameliyatlar, takip eden haftalar ve aylarda ciddi ağrı ve tutukluk ile sonuçlanabilir. Örneğin, füzyonlu anterior servikal diskektomi (ACDF) ameliyatı, boyunda 2 veya daha fazla omurun füzyonunu içerir; bu da bazı boyun ve omurgaların çalışma şeklini değiştirebilir. Bu gibi durumlarda fizik tedavi, kaslar yenilenirken sertliğin giderilmesine, boynun fonksiyonunun arttırılmasına, ağrılı spazmların azaltılmasına veya önlenmesine yardımcı olabilir.

Boyun için fizik tedavi, diğer hastalıklar veya kronik durumlar için daha büyük bir tedavi programının parçası gibi de önerilebilir.

Boyun Ağrısında Fizik Tedaviden Ne Zaman Kaçınılmalıdır?

Bazı durumlarda fizik tedavi boyun ağrısını azaltmaya yardımcı olmayabilir veya sorunu daha da kötüleştirebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri doğruysa, kronik boyun ağrısı için fizik tedavi genellikle önerilmez:

  • Önemli omurga instabilitesi: Bazen servikal omurga egzersiz için yeterince stabil olmayabilir; örneğin bir vertebral kemiğin kırılması veya omurilik dejenerasyonunun omuriliğin veya sinir kökünün sıkışmasına neden olması gibi. Bu gibi durumlarda, fizik tedaviye devam etmeden önce daha fazla yaralanmayı önlemek için omurganın stabilize edilmesi gerekir.
  • Altta yatan ciddi tıbbi sorun: Boyun ağrısı bir enfeksiyon veya tümörden kaynaklanıyorsa, öncelikle altta yatan nedene değinilmelidir. Örneğin, kanserli bir tümör boyun ağrısına katkıda bulunuyorsa, egzersiz yapmak tümörün boyutunu küçültmeyecektir; bunun yerine sorun büyüyüp daha da kötüleşebilir.

Hastanın vücudunun tedaviyi iyi tolere edememesi gibi fizik tedaviyi önermemenin başka nedenleri de mevcut olabilir.

Fizik Tedavi Tedavi Yöntemleri

Tedavilerin hastanın çabası olmadan uygulanmasını içerir. Soğuk uygulamalar, sıcak uyglamalar, masaj terapisi, manuel terapi, ultrason, elektroterapi gibi çok sayıda tedavi yöntemi mevcuttur. Hastanın egzersizler ve esneme hareketleri yoluyla kendi vücudunu hareket ettirmesini içerir. Boynun gücü ve esnekliği geliştirildiğinde, bu kaslar daha az ağrılı hale gelebilir ve iyi duruşu daha iyi koruyabilir, bu da servikal omurga üzerindeki stresi azaltır. Boyun ağrısı için fizik tedavinin başlangıç ​​aşaması daha pasif tedavileri içerebilir, ancak zaman geçtikçe daha fazla aktif tedavilerin de dahil edilmesi muhtemeldir.

Fizik Tedavinin Etkinliği

Birçok çalışma, fizik tedavinin bel veya boyun gibi omurgayla ilişkili ağrıların azaltılmasına yardımcı olup olamayacağını incelemiştir. Mevcut tıbbi literatür, fizik tedavinin boyun ağrısını azaltma ve hareket açıklığını iyileştirmedeki rolünü destekleyen orta ila güçlü kanıtlar önermektedir. Bazı çalışmalar, aerobik aktivite gibi diğer tedavi yöntemleriyle birleştirildiğinde fizik tedavinin daha da fazla fayda sağladığını bulmuştur.  Fizik tedavinin etkinliği veya eksikliği hakkında iyi veri toplamanın zorluklarından biri, bir kişinin öngörülen programı ne kadar iyi takip ettiğini ölçmenin zor olmasıdır. Örneğin, kişi kötü formda veya söylendiği kadar sık ​​olmayan egzersizler yapabilir, bu da tedavinin işe yarama

Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar veya içerik sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. "Kabul Et"i tıklayarak, tanımlama bilgilerini kullanmamıza izin vermiş olursunuz.